East61

in Friedrichshain

So-A3/F1-Kurs, 14:00-16:00 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
14. April 2019 - 14:00
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
8
Überlaufplätze: 
6

So-A1-3-Kurs, 12:00-14:00 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
14. April 2019 - 12:00
Teilnehmerzahl: 
8
Überlaufplätze: 
6

Fr F1 - Kurs, 19:30 - 21:30 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
Repeats jede 5-Wochen bis zum Fri Apr 26 2019 .
29. März 2019 - 19:30
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
8
Überlaufplätze: 
6

Fr A1-3 - Kurs, 17:30 - 19:30 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
Repeats jede 5-Wochen bis zum Fri Apr 26 2019 .
29. März 2019 - 17:30
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
8
Überlaufplätze: 
6

Mi A1-3 - Kurs, 19:30 - 21:30 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
Repeats jede 5-Wochen bis zum Wed Apr 24 2019 .
27. März 2019 - 19:30
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
16
Überlaufplätze: 
8

Mi F1 - Kurs, 17:30 - 19:30 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
Repeats jede 5-Wochen bis zum Wed Apr 24 2019 .
27. März 2019 - 17:30
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
8
Überlaufplätze: 
6

Mi A2-3 - Kurs, 17:30 - 19:30 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
Repeats jede 5-Wochen bis zum Wed Apr 24 2019 .
27. März 2019 - 17:30
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
8
Überlaufplätze: 
6

Mo F1 - Kurs, 19:30 - 21:30 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
Repeats jede 5-Wochen bis zum Mon Apr 22 2019 .
25. März 2019 - 19:30
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
8
Überlaufplätze: 
6

Mo A2-3 - Kurs, 19:30 - 21:30 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
Repeats jede 5-Wochen bis zum Mon Apr 22 2019 .
25. März 2019 - 19:30
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
8
Überlaufplätze: 
6

Mo A1-3 - Kurs, 17:30 - 19:30 Uhr

Kursart: 
normal
Datum: 
Repeats jede 5-Wochen bis zum Mon Apr 22 2019 .
25. März 2019 - 17:30
Kursdauer: 
2.00
Teilnehmerzahl: 
16
Überlaufplätze: 
6
Inhalt abgleichen